Knižnica

 

Knižnica pri Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši nie je samostatným zariadením. Je špecializovanou knižnicou na výtvarné umenie - plní funkciu príručnej, ústavnej knižnice. Nevykonáva funkciu informačného strediska, nie je knižnicou verejnou.

 

Napriek tomu jej bohatý knižničný fond - viac ako 4000 kníh, viac ako 6500 katalógov a temer 300 audiovizuálnych pomôcok (filmových dokumentov, CD a DVD nosičov, a iných/ slúži nielen pracovníkom galérií, ale aj umelcom, kultúrno-osvetovým pracovníkom, študentom umenovedných odborov, členom Klubu priateľov výtvarného umenia, prípadne iným občanom za podmienky, že súhlasia s knižničným poriadkom.

 

V knižnici sa nachádza literatúra najmä z oblasti výtvarného umenia a jej podobných a súvisiacich oblastí - architektúra, dejiny umenia, pedagogická literatúra, estetika, obsahuje aj zviazané ročníky časopisov ako sú  Slovenské pohľady, Výtvarný život, Estetika, Umění, Dekorativnoje iskusstvo, Sztuka, Umění a řemesla, Výtvarníctvo, fotografia, film, Fotografia, Architektúra, Bildende Kunst a iné. Katalógy k výstavám získava výmenou s inými galériami a múzeami.

 

Knižnica sa buduje od založenia LGPMB, teda od roku 1955, vedie ju galerijný pedagóg. Knižnica poskytuje výpožičky zdarma, vedie však evidenciu výpožičiek a za stratené či poškodené výpožičky, na základe svojho knižničného poriadku, žiada náhradu.

 

Kontakt: LGPMB

Tranovského 3

031 01 Lipt. Mikuláš

č. tel. 044 5522758

lgpmb@vuczilina.sk