Mira Podmanická / Biele miesto

 

Centrum Kolomana Sokola / 24. 6. - 18. 9. 2010

Vernisáž výstavy: 18. 6. 2010  / 17:00 hod.

 

Kurátorka výstavy: Lucia Stachová

 

LGPMB v rámci projektu "Nové mená" prezentuje tvorbu najmladšej generácie umelcov, s prihliadnutím na umelcov, ktorí pochádzajú z Liptova Individuálna výstava Miry Podmanickej, ktorá ako doktorandka bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení momentálne pokračuje v druhom roku svojho študijného pobytu na univerzite v Bruseli, prináša jej autorské výskumy s textilnou inštaláciou a sochou, tvorbou objetov a koncepčného uvažovania o prostredí, kde ľudia žijú, o veciach a myšlienkach, ktoré ich sprevádzajú a ovplyvňujú a o stopách, ktoré zanechávajú. Pre nový projekt vytvára Podmanická výstavu ako totálnu inštaláciu, kde jednotlivé diela budú zároveň nedeliteľnými časťami celku. 

Mäkká plastika, jemná (feminnínna) sochárska práca bez straty výtvarného názoru a ideovej kvality diel, je málo zastúpená na slovenskej scéne. Podmanickej tvorba môže byť vnímaná ako dôstojný pendant maskulínnej monumentálnosti tradičného sochárstva a prináša dobrú ochutnávku lokálne zaujímavej a účinkujúcej varianty iného sochárstva, vychádzajúceho z každodennosti a hlbokého intímneho zážitku s témou i materiálom. Napokon toto iné sochárstvo má už svoje veľké figúry a príbehy v dejinách umenia. 

„Autorský statement:

„Vytváram inštalácie, site-specific umenie, objekty, akcie. Kombinujem maľbu a sochu, považujem aj obraz za trojrozmerný objekt. Chcem vyjadriť vnútornú komplexnú situáciu, nie vonkajší obraz. Môj koncept umenia je postavený na percepcii sveta, ktorý môže byť považovaný za analytický, čiastkový a osobný. Moje práce odkazujú na existenciu, problémy, s ktorými sa stretávame, zmeny, ktoré sa dejú každý deň, chyby, ospravedlnenia a smútky ale aj pozitivne veci. Chcem poukázať na problém, otvoriť ho, aby diváci zastali a zamysleli sa. Chcem, aby boli ľudia vnímavejší, citlivejší k veciam v ich živote. Robím zraniteľné, zničiteľné, neviditeľné veci, objekty, aby ich ľudia hľadali a premýšľali o nich. Niektoré z tychto prác trvajú len chvíľu. 

Moje práce môžu byť každodenné veci, videné v novej perspektíve. Sú sami sebou, ale okrem toho reprezentujú aj niečo iné. Je to ako hra, záhada, skrytá správa. Nie všetko, čo vidíme, je ako to vidíme. Mali by sme zvažovať každú minútu, uvedomovať si mnoho vecí a mať predstavu ďalšieho kroku. Hľadať cestu alebo sa aspoň pokúsiť." (M. P.)

 Dátum : 24.06.2010 - 18.09.2010