Kontakty

Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel. 044/55 22 758

IČO: 36145238, lgpmb@vuczilina.sk

Ul. Jana Hálu 41, 032 61 Važec

Tel. 044/55 22 758

Tím pracovníkov galérie

Mgr. Richard Gregor

lgpmb-riaditel@vuczilina.sk

044/55 22 758

Sekretariát riaditeľa,
odborný referent, správca registratúry

Mgr. Natália Kundisová

lgpmb@vuczilina.sk

044/55 22 758

Kurátor,  dokumentátor

Mgr. Veronika Vaculová Repová

lgpmb-dokumentator@vuczilina.sk

lgpmb-kurator@vuczilina.sk

044/55 22 758

Kurátor

Mgr. art. Miroslava Kubáňová

lgpmb-projekty@vuczilina.sk

044/55 22 758

Reštaurátor

Mgr. art. Erika Benická

lgpmb-restauro@vuczilina.sk

044/55 22 758

Galerijný pedagóg

Mgr. Lucia Konfalová

lgpmb-kvc@vuczilina.sk

0911 953 855

Manažér výstav, propagačný manažér

Mgr. Katarína Jurkovičová

lgpmb-pr@vuczilina.sk

0911 368 730

Lektor,  knihovník

Dana Hybenová

lgpmb-lektor@vuczilina.sk

044/55 22 758

Ekonóm

Anna Mydliarová

lgpmb-ekonom@vuczilina.sk

0907 190 737

Personalista, účtovník, správca hmotného majetku

Marta Poljaková

lgpmb-ekonomicke@vuczilina.sk

044/55 22 758

Správca depozitov, asistent výstav

Tibor Maro

lgpmb-depozitar@vuczilina.sk

044/55 22 758

Správca budov, výstavný technik

Dušan Mrázik

lgpmb-bozp@vuczilina.sk

044/55 22 758

Recepčný,
technická správa, pokladník

Pavol Guráň

lgpmb@vuczilina.sk

044/55 22 758

Lektor, pokladník GKS

Ing. Dana Sporková

044/56 20 035

Pokladník GKS

Katarína Vladulovičová

044/56 20 035