Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši

Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36145238

lgpmb@vuczilina.sk, 044/552 27 58, 0911 368 730

Važec 41

Tel. 0904 860 785

KREATÍVNY TÍM PRACOVNÍKOV GALÉRIE

Kreatívny tím pracovníkov galérie je tu pre Vás

Poverená riadením Liptovskej galérie P.M.Bohúňa

Mgr. Alena Chebeňová

lgpmb-riaditel@vuczilina.sk

044/552 27 58

Sekretariát riaditeľky,
odborný referent, správca registratúry

Mgr. Eva Lacová

lgpmb@vuczilina.sk

044/552 27 58

Kurátor,  dokumentátor

Mgr. Natália Kundisová

lgpmb-dokumentator@vuczilina.sk

lgpmb-kurator@vuczilina.sk

044/552 27 58

Galerijný pedagóg

Mgr. Miroslava Taligová

lgpmb-kvc@vuczilina.sk

0911 953 855

Reštaurátor

Mgr. art. Erika Benická

lgpmb-restauro@vuczilina.sk

044/552 27 58

Lektor,  knihovník

Dana Hybenová

lgpmb-lektor@vuczilina.sk

044/552 27 58

Manažér výstav, propagačný manažér

Mgr. Katarína Jurkovičová

lgpmb-pr@vuczilina.sk

0911 368 730

Ekonóm

Alena Hlavajová

lgpmb-ekonom@vuczilina.sk

044/552 27 58

Personalista, účtovník, správca hmotného majetku

Marta Poljaková

lgpmb-ekonomicke@vuczilina.sk

044/552 27 58

Správca depozitov, asistent výstav

Tibor Maro

lgpmb@vuczilina.sk

044/552 27 58

Správca budov, výstavný technik

Dušan Mrázik

lgpmb-bozp@vuczilina.sk

044/552 27 58

Recepčný,
technická správa, pokladník

Pavol Guráň

lgpmb@vuczilina.sk

044/552 27 58

Lektor, pokladník GKS

Ing. Dana Sporková

044/562 00 35

Pokladník GKS

Katarína Vladulovičová

044/562 00 35

Dom Jana Hálu

Mgr. Margita Hybenová

0904 860 785