Kategorie: Osobnosti

120 rokov od narodenia Zola Palugyaya

9.11.2018 uplynulo 120 rokov od narodenia významného slovenského maliara  a grafika Zola Palugyaya, rodáka z Bodíc pri Liptovskom Mikuláši.   Pri tejto príležitosti Vám pripomíname výstavu v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, kde od 25.10.2018 do 19.1.2019 vystavujeme diela tohto umelca a jeho priateľov – Miloša Alexandra Bazovského a Janka Alexyho, s ktorými v 30-tych...

Fotografoval vždy to, čo si žiadala jeho duša.

„Od nikoho som sa neučil, lebo som pochopil, že ak chcem byť svoj, musím hľadať niečo nové. Aj my Slováci vo svete vynikneme len tak, že nájdeme nové cesty fotografie,“ vyznal sa fotograf Martin Martinček. V expozícii Galérie je venovaný priestor na prezentáciu umelcov Liptova pod názvom Osobnosti výtvarného umenia Liptova. Medzi umelcov, ktorí svoj život...

Kto má pseudonym „SAMBO“ ?

Bol jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, zakladateľ modernej grafiky, ilustrátor. Pôsobil v Mexiku, v Paríži a v USA. Bol odporcom akademizmu a už počas štúdií mali jeho maľby silný emotívny podtón, čo mu zaručilo nemalé úspechy. Koloman Sokol (*12.12.1902 Liptovský Mikuláš – +12.1.2003 Tuscon, USA) V týchto dňoch si pripomíname výročie jeho narodenia a o mesiac úmrtia. Počas celej tvorby sa venoval sociálnym...

Umelec svedomia

Vincent Hložník (22.10. 1919 Svederník – 10.12. 1997 Bratislava), významná osobnosť slovenského výtvarného umenia, maliar, grafik, kresliar, ilustrátor, sochár a pedagóg. Všetky tieto charakteristiky Hložníkovej pozície na výtvarnej scéne vystihujú jeho talent, ktorý sa začal rozvíjať už počas štúdia na reálnom gymnáziu v Žiline. Po ňom nasledovalo štúdium na pražskej vysokej výtvarnej škole, ktoré ho obohatilo o nové...

Rodáci z Liptova

Medzi popredných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, ktorých tvorba má národný charakter a rozvinula sa najmä v ďalšom období, patrili aj naši rodáci Janko Alexy a Zolo Palugyay. Janko Alexy (1894 -1970) bol maliar, spisovateľ, publicista, organizátor kultúrneho života, iniciátor založenia Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Patril k zakladateľom moderného maliarstva, originálne chápanie výtvarnej i slovesnej ľudovej tradície...

Pocta osobnosti nášho moderného umenia

  Uplynulo už 11 rokov čo dotĺklo srdce výtvarníčky, ktorá bola výraznou umeleckou osobnosťou v slovenskom výtvarnom umení. Ester Martinčeková Šimerová (1909 – 2005) bola prvá dáma modernej slovenskej výtvarnej kultúry 20. storočia. Rodáčka z Bratislavy a popredná slovenská maliarka, ktorá sa venovala aj scénickému výtvarníctvu a úžitkovému dekoratívnemu umeniu. Vyštudovala v Paríži a tvorila pod...

Nedožité 85. narodeniny

Dňa 11.7.2016 sme si pripomenuli nedožité 85. narodeniny nášho rodáka Miroslava Ksandra. Miroslav Ksandr (1931- 2003) bol sochár, maliar, ktorý v svojej tvorbe uplatňoval tradičné a jánošíkovské námety. Jeho profesormi boli F. Štefunko a J. Kostka. Liptov sa mu stáva jediným inšpiračným žriedlom. V jeho tvorbe dominujú základné tvarové atribúty krajiny a ľudovej kultúry, siluety postáv, ornamenty, náčinie a rôzne...

Spomienka na Alojza Štróbla

V týchto dňoch si pripomíname významné jubileum – 160. výročie narodenia vynikajúceho sochára Alojza Štróbla. Svoje detstvo a mladosť prežil na Liptove v Kráľovej Lehote. Po štúdiách vo Viedni sa usadil v Budapešti, kde bolo veľa sochárskych príležitostí. Hoci tu dosiahol významné postavenie, ocenenie i slávu, do svojho rodiska na Liptove sa vracal každé leto, aby načerpal nové sily a inšpiráciu....