Kategorie: Osobnosti

Pocta osobnosti nášho moderného umenia

  Uplynulo už 11 rokov čo dotĺklo srdce výtvarníčky, ktorá bola výraznou umeleckou osobnosťou v slovenskom výtvarnom umení. Ester Martinčeková Šimerová (1909 – 2005) bola prvá dáma modernej slovenskej výtvarnej kultúry 20. storočia. Rodáčka z Bratislavy a popredná slovenská maliarka, ktorá sa venovala aj scénickému výtvarníctvu a úžitkovému dekoratívnemu umeniu. Vyštudovala v Paríži a tvorila pod...

Nedožité 85. narodeniny

Dňa 11.7.2016 sme si pripomenuli nedožité 85. narodeniny nášho rodáka Miroslava Ksandra. Miroslav Ksandr (1931- 2003) bol sochár, maliar, ktorý v svojej tvorbe uplatňoval tradičné a jánošíkovské námety. Jeho profesormi boli F. Štefunko a J. Kostka. Liptov sa mu stáva jediným inšpiračným žriedlom. V jeho tvorbe dominujú základné tvarové atribúty krajiny a ľudovej kultúry, siluety postáv, ornamenty, náčinie a rôzne...

Spomienka na Alojza Štróbla

V týchto dňoch si pripomíname významné jubileum – 160. výročie narodenia vynikajúceho sochára Alojza Štróbla. Svoje detstvo a mladosť prežil na Liptove v Kráľovej Lehote. Po štúdiách vo Viedni sa usadil v Budapešti, kde bolo veľa sochárskych príležitostí. Hoci tu dosiahol významné postavenie, ocenenie i slávu, do svojho rodiska na Liptove sa vracal každé leto, aby načerpal nové sily a inšpiráciu....