Kategorie: História a vznik galérie

História a poslanie Klubu priateľov výtvarného umenia

Klub priateľov výtvarného umenia pri Liptovskej galérii P. M. Bohúňa má dlhoročnú tradíciu. Funguje s prestávkami už desiatky rokov. Ide o milovníkov umenia, ktorí sa zúčastňujú výstav a podujatí galérie. Sú medzi prvými, ktorých galéria informuje o plánovaných výstavách, na svojich stretnutiach častokrát podávajú podnetné návrhy a vďaka nim sa povedomie o dianí v galérii dostáva širšiemu publiku. Počiatky Klubu priateľov výtvarného...

64. výročie Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

Dnes si pripomíname 64. výročie vzniku Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, tretej najstaršej inštitúcie svojho druhu na Slovensku (po Slovenskej národnej galérii v Bratislave a Východoslovenskej galérii v Košiciach), založenej pod názvom Obrazáreň P. M. Bohúňa. Zriadenie Obrazárne P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši s platnosťou od 1.7.1955 bolo vyvrcholením úsilia niekoľkých predstaviteľov liptovskej kultúry, ktorí napriek mnohým ťažkostiam pripravovali...

Sen prvého riaditeľa galérie

V týchto dňoch sme si pripomenuli významné jubileum –100 rokov od narodenia PhDr. Vojtecha Mensatorisa (* 23.11.1916 Budapešť – Kispest  +15.9.1986 Liptovský Hrádok). Bol významným akademickým maliarom, historikom umenia, pedagógom. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ a súčasne ako sólista spevohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Neskôr bol vedúcim pre súčasné umenia v SNG. Stál pri zrode Obrazárne Petra Michala Bohúňa v Liptovskom...

História galérie

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vznikla v roku 1955 ako tretia najstaršia inštitúcia svojho druhu na Slovensku (po Slovenskej národnej galérii v Bratislave a Východoslovenskej galérii v Košiciach) a prvá galéria v Stredoslovenskom kraji. Počas svojej existencie bola galéria v pôsobnosti viacerých zriaďovateľov. V súčasnosti je jej zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj. Konkrétnu myšlienku vzniku galérie...