Kategorie: aktuality

Otvorená výzva pre rok 2020

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vyhlasuje Výzvu na podávanie kurátorských výstavných projektov pre rok 2020. Špecifikácia: Otvorená výzva LGPMB sa zameriava výhradne na kurátorské výstavné projekty, ktoré budú zaradené do výstavného plánu na rok 2020 a to v dvoch priestorových riešeniach – Malá výstavná sieň a Veľká výstavná sieň – v stanovených termínoch. V oboch prípadoch je možné pracovať...

Na 0 € bankovke je socha Naša matka

Aj keď majú na sebe veľkú nulu, ich hodnota je väčšia a Euro Souvenir bankovky sú tak lákadlom pre mnohých zberateľov a turistov. Súčasťou tohto zberateľského fenoménu, ktorého hlavnou myšlienkou je podpora turizmu a zachovania kultúrneho dedičstva krajín Európy, je aj Liptovský Mikuláš. Od 2. júna 2019 je v predaji Euro Souvenir bankovka mesta Liptovský Mikuláš, na ktorej je...

Opäť pripravujeme Denný letný ART tábor

Aj toto leto pripravujeme Denný letný ART tábor pre deti vo veku 8 – 16 rokov v termíne od 19. do 23. augusta. Svoju pozornosť v ňom upriamime na angažované umenie, hlavnými témami budú kritické miesta spoločenského diania. Vyjadrovacím prostriedkom nášho postoja k daným témam sa stanú rôzne formy výtvarného prejavu. Cieľom výtvarných aktivít je...

V galerijnej záhrade sa športovalo

Galerijná záhrada bola v sobotu dopoludnia (25.5.2019) plná športujúcich detí a rodičov. Konal sa tu Jarný open tréning pre deti rôzneho veku. Pripravené boli rozličné pohybové aktivity pre malých i veľkých. Deti športovali, zabávali sa, prichystané bolo zdravé občerstvenie i ochutnávka kávy pre dospelých. Za absolvovanie všetkých disciplín si deti odnášali krásne medaily z rúk...

Pocta Bohúňovi

Tento týždeň si pripomíname 140. výročie úmrtia maliara P. M. Bohúňa, po ktorom je pomenovaná naša galéria. Jeho pamiatku sme si včera uctili položením kytice pri jeho soche pred galériou. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci so ZUŠ P. M. Bohúňa z Dolného Kubína zorganizovali koncert ich žiakov a pedagógov v priestoroch našej galérie. Návštevníci...

Čo vás čaká počas Noci múzeí a galérií

Liptovská galéria P. M. Bohúňa sa opäť zapojila do celoeurópskeho podujatia s názvom Noc múzeí a galérií, ktoré sa bude konať už túto sobotu, 18.5.2019. Ide o podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo jednotlivých krajín a význam jeho záchrany. Na Slovensku sa doň tohto roku zapojilo 58...

60. výročie úmrtia Jana Hálu

17. mája 2019 uplynie 60 rokov od úmrtia maliara Jana Hálu. Pri tejto príležitosti sme na tento deň pripravili spomienkovú slávnosť v obci Važec, kde tento umelec našiel svoj nový domov a kde tvoril až do svojej smrti v roku 1959. Jeho život a dielo si pripomenieme na cintoríne vo Važci a v Dome Jana...

Na Veľký piatok máme otvorené

Pripomíname všetkým záujemcom o návštevu Liptovskej galérie P. M. Bohúňa a Galérie Kolomana Sokola, že počas veľkonočných sviatkov – na Veľký piatok a v sobotu máme obe galérie otvorené od 10:00 – 17:00 hod. Počas Veľkonočnej nedele a Veľkonočného pondelka máme zatvorené. Radi návštevníkov uvítame v utorok po sviatkoch v bežných otváracích hodinách.

Finisáž s komentovanou prehliadkou výstavy L. Medňanského

Nenechajte si ujsť finisáž spolu s komentovanou prehliadkou výstavy Ladislava Medňanského, ktorá sa uskutoční v piatok 5.4.2019 o 16. hod. v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. Predstaví sa na nej p. Viera Kvaková z Klubu priateľov výtvarného umenia pri LGPMB a výstavou vás prevedie odborník, reštaurátor prof. Boris Kvasnica, vďaka ktorému mohli byť kresby L....

Od marca – nové edukačné programy

Od marca 2019 ponúkame v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa nové edukačné programy pre všetky stupne škôl – MŠ, ZŠ a SŠ. Jednotlivé tvorivé dielne budú prispôsobené veku účastníkov. Galerijná pedagogička pripravila edukačné programy k aktuálnym výstavám – Túlavé topánky pána Medňanského (k výstave Ladislav Medňanský – 100. výročie úmrtia) a InstaDoba/InstaOkienka k výstave Generácia...