64. výročie Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

Dnes si pripomíname 64. výročie vzniku Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, tretej najstaršej inštitúcie svojho druhu na Slovensku (po Slovenskej národnej galérii v Bratislave a Východoslovenskej galérii v Košiciach), založenej pod názvom Obrazáreň P. M. Bohúňa. Zriadenie Obrazárne P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši s platnosťou od 1.7.1955 bolo vyvrcholením úsilia niekoľkých predstaviteľov liptovskej kultúry, ktorí napriek mnohým ťažkostiam pripravovali...

Stretnutie s abonentami

V pondelok 24.6.2019 sa v priestoroch Liptovskej galérie uskutočnilo stretnutie s abonentami, na ktorom riaditeľ galérie Richard Gregor predstavil novú víziu smerovania galérie, priblížil plány na najbližšie obdobie ako aj stratégiu vedenia galérie v dlhšom časovom horizonte. Snahou je podporiť lokálnych tvorcov, prezentovať tvorbu mladých umelcov pochádzajúcich z regiónu Liptova, ale zároveň sa venovať aj medzinárodnej spolupráci pri organizovaní výstav...

Otvorená výzva pre rok 2020

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vyhlasuje Výzvu na podávanie kurátorských výstavných projektov pre rok 2020. Špecifikácia: Otvorená výzva LGPMB sa zameriava výhradne na kurátorské výstavné projekty, ktoré budú zaradené do výstavného plánu na rok 2020 a to v dvoch priestorových riešeniach – Malá výstavná sieň a Veľká výstavná sieň – v stanovených termínoch. V oboch prípadoch je možné pracovať...

Na 0 € bankovke je socha Naša matka

Aj keď majú na sebe veľkú nulu, ich hodnota je väčšia a Euro Souvenir bankovky sú tak lákadlom pre mnohých zberateľov a turistov. Súčasťou tohto zberateľského fenoménu, ktorého hlavnou myšlienkou je podpora turizmu a zachovania kultúrneho dedičstva krajín Európy, je aj Liptovský Mikuláš. Od 2. júna 2019 je v predaji Euro Souvenir bankovka mesta Liptovský Mikuláš, na ktorej je...

Opäť pripravujeme Denný letný ART tábor

Aj toto leto pripravujeme Denný letný ART tábor pre deti vo veku 8 – 16 rokov v termíne od 19. do 23. augusta. Svoju pozornosť v ňom upriamime na angažované umenie, hlavnými témami budú kritické miesta spoločenského diania. Vyjadrovacím prostriedkom nášho postoja k daným témam sa stanú rôzne formy výtvarného prejavu. Cieľom výtvarných aktivít je...

V galerijnej záhrade sa športovalo

Galerijná záhrada bola v sobotu dopoludnia (25.5.2019) plná športujúcich detí a rodičov. Konal sa tu Jarný open tréning pre deti rôzneho veku. Pripravené boli rozličné pohybové aktivity pre malých i veľkých. Deti športovali, zabávali sa, prichystané bolo zdravé občerstvenie i ochutnávka kávy pre dospelých. Za absolvovanie všetkých disciplín si deti odnášali krásne medaily z rúk...

Pocta Bohúňovi

Tento týždeň si pripomíname 140. výročie úmrtia maliara P. M. Bohúňa, po ktorom je pomenovaná naša galéria. Jeho pamiatku sme si včera uctili položením kytice pri jeho soche pred galériou. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci so ZUŠ P. M. Bohúňa z Dolného Kubína zorganizovali koncert ich žiakov a pedagógov v priestoroch našej galérie. Návštevníci...

Čo vás čaká počas Noci múzeí a galérií

Liptovská galéria P. M. Bohúňa sa opäť zapojila do celoeurópskeho podujatia s názvom Noc múzeí a galérií, ktoré sa bude konať už túto sobotu, 18.5.2019. Ide o podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo jednotlivých krajín a význam jeho záchrany. Na Slovensku sa doň tohto roku zapojilo 58...

60. výročie úmrtia Jana Hálu

17. mája 2019 uplynie 60 rokov od úmrtia maliara Jana Hálu. Pri tejto príležitosti sme na tento deň pripravili spomienkovú slávnosť v obci Važec, kde tento umelec našiel svoj nový domov a kde tvoril až do svojej smrti v roku 1959. Jeho život a dielo si pripomenieme na cintoríne vo Važci a v Dome Jana...

Pocta Martinovi Martinčekovi

2. mája 2019 uplynulo 15 rokov od úmrtia významného slovenského fotografa Martina Martinčeka. Jeho pamiatku sme si včera uctili položením kytice pri pamätníku v Liptovskom Petre, kde sa tento umelec narodil. Tvorbu Martina Martinčeka máte možnosť aktuálne vidieť vo Veľkej výstavnej sieni Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Posledný aprílový večer sme otvorili...