Nedocenená sochárka Alina Ferdinandy

Dnes ubehlo 45 rokov od úmrtia akademickej sochárky Aliny Ferdinandy (11.8.1926 Košice – 17.9.1974 Bratislava), ktorá bola historicky prvou absolventkou (v poradí štvrtou zo všetkých absolventov) monumentálneho sochárstva u Fraňa Štefunka na VŠVU v Bratislave. Súbežne so sochárstvom študovala teóriu a dejiny výtvarného umenia a napísala viacero textov o umení.   Po skončení štúdia bola redaktorkou literárno-dramatického vysielania Čs. rozhlasu, pracovala...

Realizované reštaurátorské projekty

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v tomto roku zrealizovala dva projekty, podporené  z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov ako hlavným partnerom a Žilinským samosprávnym krajom. Spoločným zámerom oboch projektov, pod názvom „Reštaurovanie diel Zola Palugyaya, majstra z Liptova“ a  „Reštaurovanie neskorogotickej centrálnej oltárnej tabule „Adorácia oltárnej sviatosti“, bolo komplexné reštaurovanie poškodených zbierkových predmetov s cieľom ...

Komentovaná prehliadka a workshop k výstave Michala Kerna

V utorok 10. septembra prebiehal v Liptovskej galérii workshop pre deti k výstave Zóna 22 minút 50,28 sekundy, ktorý pripravila kurátorka výstavy Daniela Čarná. Žiaci základnej školy sa na ňom zamýšľali, čo pre nich znamená príroda a hravou formou spoznávali, čo je landartové umenie. Na výstave Michala Kerna si spomínali na vlastné zážitky v prírode a objavovali čaro obyčajných prírodných javov...

Čo zažili deti v letnom Art tábore?

Tohtoročný denný letný Art tábor sa niesol v téme Angažované umenie. Prebiehal od pondelka 19. augusta do piatku 23. augusta v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, zúčastnilo sa ho 18 detí vo veku od 7 do 15 rokov. Pondelok bol zameraný na enviromentálne umenie. Deti ho začali návštevou výstavy v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. V tvorivej dielni v galérii...

Filmovanie Noci Jazdca

Na pôde Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši prebehla v nedeľu popoludní 18. augusta 2019 verejná filmovaná diskusia Noc Jazdca. V komornej atmosfére diskutovali Beata Jablonská a Richard Gregor na tému „Česko – slovenský koncept“ alebo „Bratislavský konceptualizmus?“ Debata nadväzovala na výstavu „ČS Koncept 70. let“ (Galéria FAIT, Brno 2017/2018) a na medzinárodnú...

Ohodnoťte nás a vyhrajte ceny plné zážitkov

Pomôžte nám zlepšiť naše služby tým, že vyplníte krátky dotazník spokojnosti. Ohodnotiť môžete našu galériu aj obe pobočky – Galériu Kolomana Sokola aj Dom Jana Hálu vo Važci. Veríme, že vďaka vašej spätnej väzbe sa nám podarí skvalitniť služby kultúrnych inštitúcií a zároveň môžete vyhrať ceny plné zážitkov. Ako na to? Naskenujte QR kód alebo...

Po vyhorení mohol Važec vďaka Hálovi vyzerať inak

Bolo to 17. júla 1931, počas šiestich hodín vyhorela jedna z najkrajších aj najväčších podtatranských dedín, mocná inšpirátorka umeleckého diela maliara Jana Hálu. Miloval ju s celou vrúcnosťou svojho srdca a neopustil ju, ani keď sa zdalo, že Važec po katastrofe stratí príťažlivosť pre jeho tvorbu. Veľa priateľov volalo Hálu bývať do Bratislavy alebo do...

64. výročie Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

Dnes si pripomíname 64. výročie vzniku Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, tretej najstaršej inštitúcie svojho druhu na Slovensku (po Slovenskej národnej galérii v Bratislave a Východoslovenskej galérii v Košiciach), založenej pod názvom Obrazáreň P. M. Bohúňa. Zriadenie Obrazárne P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši s platnosťou od 1.7.1955 bolo vyvrcholením úsilia niekoľkých predstaviteľov liptovskej kultúry, ktorí napriek mnohým ťažkostiam pripravovali...

Stretnutie s abonentami

V pondelok 24.6.2019 sa v priestoroch Liptovskej galérie uskutočnilo stretnutie s abonentami, na ktorom riaditeľ galérie Richard Gregor predstavil novú víziu smerovania galérie, priblížil plány na najbližšie obdobie ako aj stratégiu vedenia galérie v dlhšom časovom horizonte. Snahou je podporiť lokálnych tvorcov, prezentovať tvorbu mladých umelcov pochádzajúcich z regiónu Liptova, ale zároveň sa venovať aj medzinárodnej spolupráci pri organizovaní výstav...

Otvorená výzva pre rok 2020

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vyhlasuje Výzvu na podávanie kurátorských výstavných projektov pre rok 2020. Špecifikácia: Otvorená výzva LGPMB sa zameriava výhradne na kurátorské výstavné projekty, ktoré budú zaradené do výstavného plánu na rok 2020 a to v dvoch priestorových riešeniach – Malá výstavná sieň a Veľká výstavná sieň – v stanovených termínoch. V oboch prípadoch je možné pracovať...